GIỚI THIỆU NỘI BỘ (QLCV) TỔ CHỨC DNO SMS HỖ TRỢ
    Trang chủ Sản phẩm dịch vụ
Đăng ký huy động vốn
Khách hàng đã đăng ký
Duyệt DK huy động
Khách hàng tiền gửi
Kết quả huy động vốn
Tất toán tiền gửi
Chăm sóc khách hàng
Gửi tin nhắn SMS
Khách tiền gửi đến hạn
Tổng số lượng truy cập
Số lượng online
Gửi tin nhắn SMS
Mỗi nghiệp vụ có một cấu trúc file, nội dung tin nhắn khác nhau nên anh/ chị chọn nghiệp vụ theo đúng cấu trúc file xuất ra từ IPCAS File mẫu
 
 
 
 
Xem lịch sử gửi tin nhắn
 
     Có sử dụng một số hình ảnh của website www.agribank.com.vn