GIỚI THIỆU NỘI BỘ (QLCV) TỔ CHỨC DNO SMS HỖ TRỢ
    Trang chủ Sản phẩm dịch vụ
Đăng ký huy động vốn
Khách hàng đã đăng ký
Duyệt DK huy động
Khách hàng tiền gửi
Kết quả huy động vốn
Tất toán tiền gửi
Chăm sóc khách hàng
Gửi tin nhắn SMS
Khách tiền gửi đến hạn
Tổng số lượng truy cập
Số lượng online
BAN LÃNH ĐẠO
 
Giám đốc
Phan Công Quế
 Phó Giám đốc
   Thân Văn Chí
Phó Giám đốc
Trần Hữu Trinh
  Phó Giám đốc
Trần Thị Thu Hằng
CÁC PHÒNG TẠI HỘI SỞ
  Phòng KHHSX&CN(05012.286.068)
    Phó phụ trách: 
    Nguyễn Mạnh
    0964 000222
    Phó phòng:
    Y Phước Ayun
    0941010206
  Phòng Hành chính & Nhân sự (05013.544.639)
    Trưởng phòng:
    Nguyễn Văn Trọng
    0935.60.4848
    Phó phòng:
    Trương Thị Hoài Thanh
    0914377535
  Phòng Dịch vụ & Marketting (05012.216.892)
    Phó phụ trách:
    Cao Thị Mỹ Dung 
    0905435356
     Phó phòng:
     Đoàn Thị Thu Vân
     0888483636
  Phòng Điện toán (05013.544.640)
    Trưởng phòng:
    Phạm Quang Phùng
    0916180979
    Phó phòng:
    Huỳnh Quang Mẫn 
    0948037383
  Phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ (05013.544.612)
    Trưởng phòng:
    Võ Trọng Hiền
    0905032288
  Phòng Kế hoạch Nguồn vốn
    Trưởng phòng:
    Nguyễn Đức Hòa
    0947287799
  Phòng Khách hàng Doanh Nghiệp
    Trưởng phòng:
    Lê Xuân Quyết
    091 458 8988
  Phòng Kế toán Ngân Quỹ (05013.543.250)
    Trưởng phòng:
    Nguyễn Việt Cường
    0914.33.79.89
    Phó phòng:
    Trần Thị Kim Linh  
    0914288975
    Phó phòng:
    Trần Thị Nha Khoa
    0944.125.557
CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC
Chọn Chi Nhánh: 
 
 
     Có sử dụng một số hình ảnh của website www.agribank.com.vn