GIỚI THIỆU NỘI BỘ (QLCV) TỔ CHỨC DNO SMS HỖ TRỢ
    Trang chủ Sản phẩm dịch vụ
Đăng ký huy động vốn
Khách hàng đã đăng ký
Duyệt DK huy động
Khách hàng tiền gửi
Kết quả huy động vốn
Tỷ giá
Chăm sóc khách hàng
Gửi tin nhắn SMS
Khách tiền gửi đến hạn
Tổng số lượng truy cập
Số lượng online
BAN LÃNH ĐẠO
 
Giám đốc
Phan Công Quế
 
   
Phó Giám đốc
Trần Hữu Trinh
 
 
CÁC PHÒNG TẠI HỘI SỞ
  Phòng KHHSX&CN(05012.286.068)
    Trưởng phòng: 
    Nguyễn Quốc Uy
    097 709 0567
    Phó phòng:
    Nguyễn Mạnh
    097 987 4567
  Phòng Hành chính & Nhân sự (05013.544.639)
    Trưởng phòng:
    Võ Văn Long
    0914.144.526
    Phó phòng:
    Nguyễn Văn Trọng
    093 548 6060
  Phòng Dịch vụ & Marketting (05012.216.892)
    Phó phụ trách phòng:
    Trần Thị Thu Hằng 
    0983.712.663
     
     
     
  Phòng Điện toán (05013.544.640)
    Phó phụ trách:
    Phạm Quang Phùng
    0916180979
    Phó phòng:
    Huỳnh Quang Mẫn 
    0948037383
  Phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ (05013.544.612)
    Trưởng phòng:
    Thân Văn Chí
    0905049579
  Phòng Kế hoạch tổng hợp
    Trưởng phòng:
    Lê Xuân Quyết
    091 458 8988
  Phòng Khách hàng Doanh Nghiệp
    Trưởng phòng:
    Lê Xuân Quyết
    091 458 8988
  Phòng Kế toán Ngân Quỹ (05013.543.250)
    Trưởng phòng:
    Nguyễn Việt Cường
    0914.33.79.89
    Phó phòng:
    Đinh Thị Ngọc Hân  
    091 778 1111
    Phó phòng:
    Trần Thị Nha Khoa
    0944.125.557
CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC
Chọn Chi Nhánh: 
 
 
     Có sử dụng một số hình ảnh của website www.agribank.com.vn